Whitepaper om big data och lönsamheten

Whitepaper om big data och lönsamheten
2013-10-02 Hans

Potentialen i big data är så stor att World Economic Forum vill klassa den som en ny ekonomisk tillgång, besläktad med humankapital och naturresurser såsom olja och guld.

Precis som guldruschen i Klondike har big data kapacitet att omvälva rikedom och konkurrenskraft för suveräna stater, företag och individer. Så det är inte förvånande att big data har prioriterats upp till högsta nivå bland världens beslutsfattare. Enligt undersökningen 2012 McKinsey Global Survey of Executives, anser över en tredjedel av beslutsfattarna att big data, tillsammans med molnteknik, mobilt och sociala media, kommer öka rörelseresultaten med 10 procent inom bara tre år.

Få organisationer är idag väl positionerade att dra fördel av de vinstmöjligheter som är möjliga genom big data. Ta del av detta högintressanta whitepaper om möjligheterna, problemen och vad som krävs för att effektivt vaska fram guldet som finns i big data.