The Challenge of Strategic Alignment”

The Challenge of Strategic Alignment”
2015-06-10 Hans

Ett whitepaper av FSN och Oracle om betydelsen av att strömlinjeforma sina processer målsättningar och rapportering för att alla i en organisation ska förstå och sträva efter målen.