Rullande prognoser

Idag byter många organisationer från traditionell planering baserat på budget till rullande prognoser för planering och rapportering. Det gäller till exempel finansiell planering och prognoser för försäljning, produktion och bemanning.

I dagens föränderliga omvärld är det ibland svårt att hänga med i planeringen och att träffa rätt med sina prognoser. Ett sätt att avsevärt snabbare och säkrare få sina prognoser uppdaterade är genom att arbeta med så kallade rullande prognoser.

Rullande prognoser innebär i all enkelhet att man ersätter budget med verkliga siffror i årsplanen, allt eftersom man stänger månaderna. På det viset blir innevarande budgetårs prognos allt säkrare ju närmare årsbokslut man kommer. Och längre framåt i tiden blir prognoserna säkrare, eftersom man beräknar dem på verkliga siffror.

Detta låter ju inte så besvärligt, men utan rätt systemstöd blir det ett allt enormt arbete att göra prognoserna. Att göra detta manuellt, med Excellark är ett arbete i nivå med årsbokslut och slutresultatet blir ändå osäkert eftersom det finns så många möjliga källor till fel vid manuellt arbete.

Om man i denna process även kan se vad som driver på lönsamhet och kostnader blir resultatet att man istället kan fatta välgrundade beslut, såväl taktiska som strategiska och ägna arbetet till att effektivisera verksamheten ytterligare.

Oracle Hyperion Planning är en väl beprövad svit programvaror för att planera och styra verksamheten som har färdigt stöd för rullande prognoser, baserat på best practice från världsledande företag. Vi på Insight Solutions har mycket god erfarenhet av att implementera lösningar för rullande prognoser.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller vill ha mer information om rullande prognoser eller Oracles programvaror för ekonomiskt styrning och planering.