Gillar du Excel? Använd det rätt!

Excel för budget och planering är idag som regel inte OK i ett modernt företag. Det tar allt för lång tid och det finns allt för många källor till fel. Men det är fortfarande utmärkt som klient till företagets BI- och EPM-system. Alla Oracles lösningar kan med fördel användas med Excel och med Hyperion Planning får man en enda datakälla som säkert synkar med relevanta informationskällor inom företaget. Det innebär att användarna enkelt får tillgång till relevant och korrekt information utan risk för mänskliga fel.

I Hyperion planning kan man systematisera rapporter, analyser och prognoser. Där kan även arbetsflöden skapas som ser till att inga kontroller eller arbetsuppgifter hamnar mellan två stolar. Dessutom kan man enklare säkerställa att information inte är allt för påverkad av personliga åsikter eller personalpolitiska hänsyn.

Excel är däremot en utmärkt klient i Hyperion Planning och medarbetare kan leka mes siffror och göra egna analyser i Excel om de fördefinierade analyserna och rapporterna inte räcker till.