Budget & prognos

Att arbeta med Excel för budget och planering passade bättre på 90-talet. Dags att komma ikapp?

Arbetet med budget och planering är tätt förknippat med analyser och prognoser, på vilka budget bör baseras. När budgeten är klar kommer ofrånkomligen behovet av uppföljning och nya prognoser.

Eftersom budget är ett styrmedel så duger det idag inte att vänta ett år för att göra ändringar och justeringar. Genom koppling till utfall och prognoser kan man arbeta mer proaktivt och vidta åtgärder eller anpassa kostnader för det som sker eller beräknas hända i framtiden.

Ekonomisk planering är vad vi kan bäst och Oracle Hyperion Planning är en programsvit som är utformad för just detta. Den hämtar information från rätt källa och kapar avsevärt tiden för budgetarbetet, eliminerar risken för fel och gör det enkelt att anpassa planeringen om något inträffar på marknaden.