Drivarbaserad (aktivitetsbaserad) budget

För moderna ekonomiavdelningar räcker det inte med att bara räkna på penningbelopp. Drivarbaserad budgetering går ut på att man definierar händelser som påverkar resultat och lönsamhet, så kallade pådrivare (drivers). Dessa kan när det gäller försäljning till exempel vara marknadsföringsåtgärder, antal kunder, antal säljare eller återförsäljare, antal kundbesök osv. Inom produktion kan pådrivarna vara kostnad för komponenter, rabatter vid olika tillverkningsvolymer, valutakurser och utnyttjande av resurser.

Genom att definiera dessa pådrivare blir simulering, budgetering och prognoser enklare. Om något händer inom dessa drivare kan även budget och prognos automatiskt uppdateras. Därmed slipper man överraskningar i efterhand och eventuella åtgärder kan vidtas omedelbart.

Drivarbaserad budgetering stöder och möjliggör proaktivt arbete inom alla delar av verksamheten, inköp, tillverkning, försäljning och marknadsföring samt HR.

Insight Solutions har en grundlig erfarenhet av införande av drivarbaserad budget inom många olika branscher och kan skapa lösningar baserade på best practices för de unika förutsättningar som gäller för just ditt företag.