Business Intelligence i molnet

2015 beräknas bli ett genombrottsår för molnteknik inom business intelligence och EPM, Enterprise Performance Management. Skälet är att man initialt slipper höga kostnader och det går mycket snabbare att komma igång. Man behöver inte heller upprätthålla kompetensen att drifta lösningen med allt vad det innebär i form av säkerhet, infrastruktur och tillgänglighet. Istället kan man fokusera på det som är värdeskapande för företaget.

Det blir också enkelt att göra företagets rapportering och business intelligence-lösningar tillgängliga för alla sorters enheter. Något som numera inte bara är bekvämt, utan även har ett strategiskt värde.

På ett år har Oracle Planning and budgeting Cloud Service vuxit till 22 000 användare från företag inom alla branscher och 39 länder. Insight Solutions kan hjälpa dig till rätt lösning baserad på best practices och den senaste tekniken.