Business intelligence för alla användare och klienter

Idag är möjligheten att få tillgång till information genom alla olika sorters klienter mer än bara bekvämt. Det är allt oftare ett strategiskt krav. Våra vanor förändras och vårt behov av snabb information blir bara större.

Det kan inte vara meningen att man ska behöva befinna sig vid en viss dator för att ta ett beslut. Användarna alltid ska alltid ha tillgång till sin information, även om de befinner sig på resande fot eller arbetar hemma. Med dagens business intelligence definieras ofta olika gränsvärden där en viss användare automatiskt ska underrättas om något inträffar.

Alla verktygen vi arbetar med använder den senaste webbtekniken och kan implementeras med stöd för mobila enheter med full säkerhet och säker autentisering.