Balanced scorecard

Balanserat styrkort eller Balanced Scorecards är en effektiv metod för strategisk styrning, att fånga upp långsiktiga trender och effektivisera företaget. Metoden går ut på att kontinuerligt analysera och mäta företagets prestanda. Man viktar och sätter nyckelvärden för företaget ur relevanta perspektiv. Till exempel:

  • finansiell prestanda (som lönsamhet. försäljningsvolym etc)
  • kundinformation (som nöjdhet, försäljning, antal kunder)
  • processer (som leveranstider, tillverkning och produktkvalitet)
  • utveckling (som nya produkters andel av försäljning eller egenskaper i förhållande till konkurrenters)
  • konkurrens om arbetskraft (som genomsnittlig anställningstid)
  • riskinformation

Vi har stor erfarenhet av att skapa lösningar som är kopplade till organisationers visioner och strategiska mål och skapa lösningar som gör det möjligt att arbeta konsekvent för att uppnå målen.

Utan metoder baserade på best practices blir affärsstrategier och visioner lätt bara tomma ord.